Vedtak

Medhold/avslag per år.

Skriv ut Bokmål | English | 7. januar 2019

Vedtak 2013 2014  2015 2016  2017  2018
Medhold 1 384 1 504 1 492 1 423 1 220  1 235
Avslag 3 362 3 197 3 125 3 057 3 037  3 167
Totalt 4 746 4 701 4 617 4 480 4 257 4 402
Medholdsandel  29 % 32 %  32 % 32 % 29 %  28 %