Erstatning - medisinsk område

Skriv ut Bokmål | English | 8. juli 2020

2019_01h_erstatning_medisinsk_område.png

Medisinsk område 2015 2016 2017 2018 2019 Total Del    
Ortopedi 209 246 234 246 237 1172 24%
Svulstar og kreft 176 184 174 213 268 1015 20%
Føde med skade på barn 83 70 82 62 54 351 7 %
Nevrologi 69 45 96 81 64 355 7 %
Gastrokirurgi 44 59 61 51 49 264 5 %
Immunologi 43 40 46 35 61 225 5 %
Hjartesjukdomar 33 40 32 35 59 199 4 %
Psykiatri 30 24 41 30 39 164 3 %
Fødselshjelp/kvinnesjukdomar 31 33 41 20 27 152 3 %
Infeksjonssjukdomar 33 26 13 34 34 140 3 %
Karsjukdomar 21 26 28 28 18 121 2 %
Endokrinologi/metabolsk 9 40 11 25 23 108 2 %
Nevrokirurgi 24 19 12 24 13 92 2 %
Odontologi 11 15 13 16 21 76 2 %
Augesjukdomar 14 16 8 16 14 68 1 %
Fordøyingssjukdomar 22 7 5 15 16 65 1 %
Urologi 6 15 13 13 9 56 1 %
Nyføddmedisin 23 12 3 15 15 68 1 %
Anestesiologi 8 11 7 14 11 51 1 %
Anna 43 60 60 42 42 247 5 %
Totalt 933 987 979 1014 1074 4987 100 

Tala viser erstatning i millionar kroner.