Erstatning - type sak

Skriv ut Bokmål | English | 8. juli 2020

2019_01h_erstatning_type_sak.png

Type behandlingsstad 2015 2016 2017 2018  2019
Helse Nord RHF 90 94 113 94 125
Helse Midt-Norge RHF 91 112 89 67 101
Helse Vest RHF 138 147 134 150 172
Helse Sør-Øst RHF 370 395 382 423 371
Primærhelsetenesta 106 125 132 154 134
Avtalespesialist/offentleg kjøp av helset. 36 29 55 40 51
Offentleg tannhelseteneste 2 4 1 1 2
Privat helseteneste 43 35 27 44 56
Legemiddelsaker 8 3 5 5 2
Anna* 49 43 41 36 60
Totalt 933 987 979 1014 1074

Tala viser erstatning i millionar kroner.