Mottatt - medisinsk område

Skriv ut Bokmål | English | 5. august 2019

Medisinsk område 2015 2016 2017 2018 1. halvår 2019 Totalt Andel
Ortopedi 1685 1592 1507 1490 674 6948 27 %
Svulster og kreft 743 747 850 745 305 3390 13 %
Ondontologi 468 527 609 567 233 2404 9 %
Psykiatri 345 356 377 405 157 1640 6 %
Nevrologi 208 242 260 284 141 1135 4 %
Gastrokirurgi 235 247 241 274 135 1132 4 %
Fødselshjelp/kvinnesyk. 234 210 200 219 90 953 3 %
Hjertesykdommer 192 207 197 194 68 858 3 %
Øyesykdommer 164 167 163 137 67 698 3 %
Infeksjonssykdommer 92 117 102 121 34 466 2 %
Plastikkirurgi/kosmetisk 109 109 98 111 37 464 2 %
Karsykdommer 111 102 96 73 45 427 2 %
ØNH-sykdommer 91 100 82 105 38 416 2 %
Immunologi 125 114 80 64 28 411 2 %
Fordøyelsessykdommer 94 79 108 59 17 357 1 %
Urologi 80 87 71 59 36 333 1 %
Nevrokirurgi 79 68 67 65 35 314 1 %
Endokrinologi/metabolsk 69 83 61 77 20 310 1 %
Føde med skade på barn 77 48 53 71 50 299 1 %
Anestesiologi 78 71 70 51 12 282 1 %
Annet 354 340 313 328 127 1462 6 %
Uavklart 102 12 212 177 541 1044 4 %
Totalt 5735 5625 5817 5676 2890 25743 100