Mottatt - type sak

Skriv ut Bokmål | English | 13. januar 2020

2019_mottatt_type_sak.png

Type behandlingssted 2015 2016 2017 2018  2019
Helse Nord RHF 472 461 466 439 419
Helse Midt-Norge RHF 567 509 529 517 460
Helse Vest RHF 657 680 689 648 686
Helse Sør-Øst RHF 1999 1935 2051 1966 1952
Primærhelsetjenesten 834 835 789 862 776
Avtalespesialist/offentlig kjøp av helsetj. 230 240 220 189 173
Offentlig tannhelsetjeneste 97 78 86 88 70
Privat helsetjeneste 582 637 708 683 766
Legemiddelsaker 125 124 146 123 90
Annet 117 77 57 64 45
Utenfor ordningen 27 5 27 40 16
Uavklart 28 44 49 57 243
Totalt 5735 5625 5817 5676 5696

Annet er hovedsakelig vaksinesaker knyttet til Folkehelseinstituttet.