Vedtak - medisinsk område

Skriv ut Bokmål | English | 8. juli 2020

 

      2018         2019    
Medisinsk område Medhald Avslag Totalt Del Medhald% Medhald Avslag Totalt Del Medhald%
Ortopedi 344 967 1311 30% 26 % 459 1029 1488 29% 31 %
Svulstar og kreft 234 441 675 15% 35 % 222 501 723 14% 31 %
Odontologi 210 210 420 10% 50 % 273 282 555 11% 49 %
Psykiatri 31 214 245 6 % 13 % 58 295 353 7 % 16 %
Nevrologi 62 181 243 6 % 26 % 70 233 303 6 % 23 %
Gastrokirurgi 48 138 186 4 % 26 % 70 160 230 4 % 30 %
Hjartesjukdomar 41 128 169 4 % 24 % 46 142 188 4 % 24 %
Fødselshjelp/kvinnesjuk. 25 126 151 3 % 17 % 32 137 169 3 % 19 %
Augesjukdomar 22 80 102 2 % 22 % 16 106 122 2 % 13 %
Fordøyingssjukdomar 29 51 80 2 % 36 % 20 55 75 1 % 27 %
Infeksjonssjukdomar 33 39 72 2 % 46 % 24 87 111 2 % 22 %
Karsjukdomar 19 55 74 2 % 26 % 16 64 80 2 % 20 %
ANH-sjukdomar 11 49 60 1 % 18 % 9 62 71 1 % 13 %
Anestesiologi 9 43 52 1 % 17 % 11 47 58 1 % 19 %
Plastikkirurgi/kosmetisk 11 55 66 1 % 17 % 6 43 49 1 % 12 %
Nevrokirurgi 14 64 78 2 % 18 % 8 47 55 1 % 15 %
Immunologi 8 49 57 1 % 14 % 4 66 70 1 % 6 %
Endokrinologi/metabolsk 21 38 59 1 % 36 % 19 45 64 1 % 30 %
Føde med skade på barn 9 30 39 1 % 23 % 18 28 46 1 % 39 %
Nyføddmedisin 2 4 6 0 % 33 % 6 9 15 0 % 40 %
Anna 53 205 256 6 % 20 % 62 228 290 6 % 21 %
Totalt 1236 3167 4403 100  28 % 1449 3666 5115 100  28 %