Vedtak - type sak

Skriv ut Bokmål | English | 9. januar 2020

 
    2018       2019    
Type behandlingssted Medhold Avslag Totalt Medholds% Medhold Avslag Totalt Medholds%
Helse Nord RHF 124 251 375 33 % 115 273 388 30 %
Helse Midt-Norge RHF 106 308 414 26 % 126 330 456 28 %
Helse Vest RHF 154 397 551 28 % 178 456 634 28 %
Helse Sør-Øst RHF 412 1192 1604 26 % 470 1349 1819 26 %
Primærhelsetjenesten 145 470 615 24 % 162 572 734 22 %
Avtalespesialist/offentlig kjøp av helsetj. 36 111 147 24 % 48 124 172 28 %
Offentlig tannhelsetjeneste 13 37 50 26 % 21 40 61 34 %
Privat helsetjeneste 232 293 525 44 % 310 352 662 47 %
Legemiddelsaker 3 42 45 7 % 1 63 64 2 %
Annet 11 66 77 14 % 18 107 125 14 %
Totalt 1236 3167 4403 28 % 1449 3666 5115 28 %

Annet er hovedsakelig vaksinesaker knyttet til Folkehelseinstituttet.