Vedtak - type sak

Skriv ut Bokmål | English | 5. august 2019

 
    2018       1. halvår 2019    
Type behandlingssted Medhold Avslag Totalt Medholds% Medhold Avslag Totalt Medholds%
Helse Nord RHF 124 251 375 33 % 48 145 193 25 %
Helse Midt-Norge RHF 106 308 414 26 % 79 197 276 29 %
Helse Vest RHF 154 397 551 28 % 93 236 329 28 %
Helse Sør-Øst RHF 412 1192 1604 26 % 253 692 945 27 %
Primærhelsetjenesten 145 470 615 24 % 80 316 396 20 %
Avtalespesialist/offentlig kjøp av helsetj. 36 111 147 24 % 24 76 100 24 %
Offentlig tannhelsetjeneste 13 37 50 26 % 5 26 31 16 %
Privat helsetjeneste 232 293 525 44 % 172 193 365 47 %
Legemiddelsaker 3 42 45 7 %   40 40 0 %
Annet 11 66 77 14 % 15 54 69 22 %
Totalt 1236 3167 4403 28 % 769 1975 2744 28 %

Annet er hovedsakelig vaksinesaker knyttet til Folkehelseinstituttet.