Ti år med privat helseteneste - tannbehandling

Frå 2009 fekk NPE ansvaret for å behandle erstatningskrav frå privat helseteneste. I løpet av åra 2009-2018 har NPE motteke totalt 5518 saker innan privat helseteneste, og det er saker knytte til tannbehandling som utgjer den største delen av saker.

Skriv ut Bokmål | English | 23. januar 2020

Totalt sett utgjer tannsakene 58 prosent av privat helsetenestesakene i denne perioden. Om vi ser på heile NPE-ordninga, utgjer tannsakene seks prosent.

Rapport

Vi har laga ein rapport for tannbehandlingssaker i perioden 2009-2018, der du kan lese alle funna våre.

Rapporten lastar du ned på lenka i boksen til høgre i artikkelen.