Avgrensingar om meldeplikta

Her finn du informasjon om kven som skal melde inn og betale tilskot til NPE.

Skriv ut Bokmål | English | 4. juni 2019

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/operasjoner-behandlinger-og-konsultasjoner/shutterstock_124023148_320.jpg

Kva er å rekne som helsehjelp i pasientskadelova?

Her kan du lese meir om vilkåra som må vere oppfylte for at behandlinga er dekt av pasientskadelova.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-helsepersonell/shutterstock_222591001_320.jpg

Grensa mellom offentleg og privat helseteneste

Her kan du lese meir om kva som fell inn under offentleg og privat helseteneste. Dette skiljet er viktig for å vurdere om ein har melde- og tilskotsplikt til NPE som privat verksemd i helsetenesta.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/operasjoner-behandlinger-og-konsultasjoner/shutterstock_194184590_320.jpg

Kosmetisk behandling

Ikkje alle typar behandling blir rekna som helsehjelp. Dette gjer at ikkje all kosmetisk behandling er omfatta av pasientskadeordninga.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-helsepersonell/shutterstock_106829255_320.jpg

Behandling på kontinentalsokkelen

Pasientskadar som skjer på kontinentalsokkelen fell i utgangspunktet ikkje inn under pasientskadeordninga. Pasientane kan altså ikkje søkje om erstatning hos NPE.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-helsepersonell/shutterstock_177722258_320.jpg

Alternativ behandling

Under finn du svar på dei vanlegaste spørsmåla om alternativ behandling.