Fysioterapeutar

Meir informasjon om tilskotsplikta for deg som er fysioterapeut. Her finn du svar på mange spørsmål vi får frå fysioterapeutar.

Skriv ut Bokmål | English | 19. februar 2020

Lite bilde for søkeresultattreff

Jobbar du både privat og offentleg?

Her finn du meir informasjon.

Lite bilde for søkeresultattreff

Refusjon frå HELFO/NAV

Kva har dette å seie for verksemda di?

Lite bilde for søkeresultattreff

Tilskot eller driftstilskot?

Kva betyr omgrepa for deg som fysioterapeut?

Lite bilde for søkeresultattreff

Gruppetrening/treningsveiledning

Gruppetrening regnes normalt ikke som helsehjelp og faller utenfor pasientskadeloven.

Lite bilde for søkeresultattreff

Alternativ behandling

Her kan du lese meir om bruk av alternativ behandling for deg som fysioterapeut, og korleis det påverkar meldeplikta.

Lite bilde for søkeresultattreff

Rettleidd praksis/turnus

Her finn du informasjon om meldeplikt ved rettleidd praksis