Jobber du både privat og offentlig?

Her finner du mer informasjon.

Skriv ut Bokmål | English | 19. februar 2019

Det offentlige betaler tilskudd for all virksomhet i offentlig helsetjeneste. Dersom du jobber privat i tillegg til offentlig, skal du registrere og betale for den private delen.

Offentlig helse- og omsorgstjeneste

Med offentlig helse- og omsorgstjeneste menes den del av privat tjenesteyters virksomhet som finansieres gjennom avtale med blant annet kommune om driftstilskudd.

Kommunen betaler tilskudd til NPE for helse- og omsorgstjeneste som defineres som offentlig.

Privat helse- og omsorgstjeneste

Virksomhet som defineres som privat helse- og omsorgstjeneste, er melde- og tilskuddspliktig til NPE.

Virksomheter som tilbyr privat helse- og omsorgstjeneste finansierer tilskuddsordningen for privat helsetjeneste. Ordningen skal være selvfinansierende.

Registrering av årsverk

Hvis virksomheten har delvis driftstilskudd, skal differansen mellom stillingsprosenten og driftstilskuddet registreres. For eksempel hvis du jobber 100 prosent og har 20 prosent driftstilskudd, betaler du for 80 prosent av prisen for helsepersonellgruppen.

Eksempel

Hvis virksomheten har delvis driftstilskudd, skal differansen mellom stillingsprosenten og driftstilskuddets størrelse registreres.

For 100 prosent stilling:

  • 20 prosent driftstilskudd - Registreres som 0,8 årsverk
  • 40 prosent driftstilskudd - Registreres som 0,6 årsverk

Arbeid utover driftstilskuddstiden

En fysioterapeut med 100 % driftstilskudd, som jobber ut over 36 timer, omfattes av avtalen om driftstilskudd. Det vil si man får refusjon for alle pasienter, og det skal ikke meldes inn noe til NPE selv om man jobber ut over antall avtalte timer (over 36 timer).

Hvis det drives kombinasjonspraksis, hvor «helprivate» pasienter behandles, plikter man å melde inn å betale for den helprivate andelen av virksomheten til NPE. Dette gjelder fullt betalende pasienter som ikke omfattes av driftstilskuddsavtalen, eksempelvis forsikringspasienter og lignende.