Refusjon fra HELFO/NAV

Hva betyr dette for din virksomhet?

Skriv ut Bokmål | English | 19. februar 2019

At pasientene kan ha rett på stønad fra folketrygden ved undersøkelse og behandling hos noen grupper helsepersonell, betyr ikke at virksomheten anses som en del av den offentlige helsetjenesten - selv om helsepersonellet har avtale med HELFO om direkte oppgjør.

Refusjonsordningen er en pasientrettighet og er ikke avgjørende eller retningsgivende for om virksomheten er melde- og tilskuddspliktig.