Refusjon fra HELFO/NAV

Hva betyr dette for din virksomhet?

Skriv ut Bokmål | English | 14. oktober 2019

Refusjon fra HELFO har ingen betydning for melde- og tilskuddsplikten til NPE. Refusjonsordningen er en pasientrettighet og er ikke avgjørende eller retningsgivende for om virksomheten er melde- og tilskuddspliktig.