Ridefysioterapi og bassengtrening

Mer informasjon for deg som bruker disse behandlingsformene.

Skriv ut Bokmål | English | 19. februar 2019

Ridefysioterapi og bassengtrening hos fysioterapeut, som tilbys som behandling fra autorisert helsepersonell, er ytelse av helsehjelp. Aktiviteten er omfattet av pasientskadeloven og fysioterapeuten har tilskuddsplikt ut over driftstilskuddets størrelse.

Eksempel

Hvis det ikke er noe helsemessig i veien for at pasienten kan sitte på hesteryggen, vil det neppe kunne bli ansvar dersom pasienten faller av hesten fordi den skvetter. Altså mer et hendelig uhell som eventuelt kunne vært dekket av en ulykkesforsikring.

En skade må ha blitt påført i en medisinsk behandlingssammenheng for at det kan bli ansvar etter pasientskadeloven.

Hendelig uhell faller utenfor ordningen

Når det gjelder de behandlingene som her nevnes her, kan det bli ansvar etter pasientskadeloven hvis det foreligger en pasientskade som følge av svikt ved ytelsen av helsehjelp.

Det må altså være et avvik fra retningslinjer og praksis når det gjelder den medisinske behandlingen av pasientene. For eksempel at en pasient ikke var skikket til å sitte på hesteryggen, eller ikke burde svømme alene i bassenget gitt sin tilstand.

Hendelig uhell generelt

For at en skade skal kunne omfattes av pasientskadeloven må det foreligge en pasientskade. En pasientskade er en skade fått i en behandlingssituasjon. En pasient er i en behandlingssituasjon når hen mottar behandling, undersøkelse, pleie, veiledning o.l. for eksempel på sykehus eller hos fastlege. Det er også en behandlingssituasjon når helsepersonell gir helsehjelp ellers.

Eksempel

Svikt med apparatur, glatt gulv, skaller i utstyr, skader fra andre som trener osv.