Tilskot eller driftstilskot?

Kva betyr omgrepa for deg som fysioterapeut?

Skriv ut Bokmål | English | 11. mai 2020

Omgrepet tilskot i denne samanheng, (tilskotsordning privat helseteneste), indikerer ei «forsikringsordning». Ho må ikkje blandast med driftstilskot som fysioterapeutar kan ha avtale om.

Fysioterapeutar med driftstilskot inngår som ein del av helsetilbodet i kommunen, og fysioterapeuten er teken vare på gjennom innbetalinga tilskot frå det offentlege. Plikta om tilskot til NPE er premien som autorisert helsepersonell, som yter helsehjelp utanfor offentleg helseteneste, må betale.