Innmelding, oppdatering og utmelding

Alle verksemder som yter helsehjelp utanfor den offentlege helsetenesta skal betale tilskot til NPE. Her finn du informasjon om kven som har meldeplikt, korleis du registrerer og oppdaterer informasjon, og korleis vi fakturerer.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kven har meldeplikt?

Alle verksemder som yter helsehjelp utanfor den offentlege helsetenesta skal betale tilskot til NPE. Denne tilskotsordninga sikrar at pasientar som har fått ein skade etter feilbehandling, får den erstatninga dei har krav på.

Lite bilde for søkeresultattreff

Sjekkliste for årlig oppdatering

Er du usikker på korleis du skal gå fram for å oppdatere informasjonen om verksemda di? Her finn du ei oversikt over kva du treng å gjere, og lenker til skjema du skal bruke. Fristen for å oppdatere informasjonen er 1. februar. Faktura for 2021 blir send ut i byrjinga av mars.

Lite bilde for søkeresultattreff

Innmelding

Her finn du informasjon om korleis du melder inn opplysingar om verksemda di.

Lite bilde for søkeresultattreff

Oppstart av privat helsetjeneste i andre halvår

Her finn du ei oversikt over kva du treng å gjere ved innmelding for 2. halvår.

Lite bilde for søkeresultattreff

Oppdatering

Her finn du informasjon om korleis du oppdaterer opplysingar om verksemda di. Dette gjeld både ved den årlege fornyinga, og endringar gjennom året. Fristen for den årlege oppdateringa er 1. februar.

Lite bilde for søkeresultattreff

Utmelding

Om verksemda avviklar, eller ein ikkje tilbyr private helsetenester til pasientar lenger, har ein heller ikkje tilskotsplikt til NPE. Då er det viktig å melde verksemda ut av tilskotsordninga. Her kan du lese meir om korleis du gjer det.