Kollektivavtalar

NPE har inngått kollektivavtalar med fleire foreiningar. Her kan du lese meir om kva ein kollektivavtale er, og kva foreiningar som har ein slik kollektivavtale.

Skriv ut Bokmål | English | 4. juni 2019

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/organisasjon/shutterstock_243061318_320.jpg

Informasjon om kollektivavtalar

Her kan du lese meir om kva ein kollektivavtale er, og kva ein slik avtale inneber.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-helsepersonell/shutterstock_61544650_320.jpg

Inngåtte kollektivavtalar

Her finn du oversikt over kva foreiningar som har inngått kollektivavtale med NPE. Om du er omfatta av ein kollektivavtale og har spørsmål til innmelding, ber vi deg kontakte foreininga di.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-helsepersonell/shutterstock_145714808_320.jpg

Norges Idrettsforbund - særavtale

Norges idrettsforbund (NIF) har inngått ein avtale med NPE, som skal dekkje den samla tilskotsplikta for norsk idrett. Her kan du lese meir om denne avtalen.