Prisar og faktura

Her finn du informasjon om kva tilskotsordninga omfattar, kva kostnader som blir dekte, og faktura- og betalingsinformasjon.

Skriv ut Bokmål | English | 22. august 2019

Lite bilde for søkeresultattreff

Utsatt betalingsfrist fra NPE

På grunn av den pågående situasjonen med koronavirus, er betalingsfristen for tilskudd til NPE utsatt til 1. juni.

Lite bilde for søkeresultattreff

Prisar

Det kan vere vanskeleg å vite korleis ein skal registrere ulike typar årsverk. Her finn du eksempel på innmelding som kan hjelpe deg.

Lite bilde for søkeresultattreff

Faktura og betalingsinformasjon

Her finn du viktig informasjon om faktura og betalingsinformasjon i samband med innkrevjing av tilskot til NPE.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kva kostnader dekkjer tilskota?

Tilskota frå verksemdene som er melde- og tilskotspliktige skal dekkje både utgreiing av sakene og erstatning til pasientane når det blir medhald.