Prisar og faktura

Her finn du informasjon om kva tilskotsordninga omfattar, kva kostnader som blir dekte, og faktura- og betalingsinformasjon.

Skriv ut Bokmål | English | 22. august 2019

Lite bilde for søkeresultattreff

Utsett betalings- og oppdateringsfrist for privat helseteneste

På grunn av koronaviruset har det oppstått utryggleik knytt til sysselsetjinga i verksemder som er melde inn i tilskotsordninga, og tilskotet som blir betalt til NPE. Vi har difor vedteke å utsetje betalings- og oppdateringsfristen på nytt til 1. september.

Lite bilde for søkeresultattreff

Prisar

Det kan vere vanskeleg å vite korleis ein skal registrere ulike typar årsverk. Her finn du eksempel på innmelding som kan hjelpe deg.

Lite bilde for søkeresultattreff

Faktura og betalingsinformasjon

Her finn du viktig informasjon om faktura og betalingsinformasjon i samband med innkrevjing av tilskot til NPE.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kva kostnader dekkjer tilskota?

Tilskota frå verksemdene som er melde- og tilskotspliktige skal dekkje både utgreiing av sakene og erstatning til pasientane når det blir medhald.