Prisar og faktura

Her finn du informasjon om kva tilskotsordninga omfattar, kva kostnader som blir dekte, og faktura- og betalingsinformasjon.

Skriv ut Bokmål | English | 22. august 2019

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/helsepersonell/shutterstock_113416192.jpg

Prisar

Det kan vere vanskeleg å vite korleis ein skal registrere ulike typar årsverk. Her finn du eksempel på innmelding som kan hjelpe deg.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/organisasjon/shutterstock_242564257_3201.jpg

Faktura og betalingsinformasjon

Her finn du viktig informasjon om faktura og betalingsinformasjon i samband med innkrevjing av tilskot til NPE.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/regelverk-og-jus/2017_shutterstock-234577750.jpg

Kva kostnader dekkjer tilskota?

Tilskota frå verksemdene som er melde- og tilskotspliktige skal dekkje både utgreiing av sakene og erstatning til pasientane når det blir medhald.