Prisar og faktura

Her finn du informasjon om kva tilskotsordninga omfattar, kva kostnader som blir dekte, og faktura- og betalingsinformasjon.

Skriv ut Bokmål | English | 22. august 2019

Lite bilde for søkeresultattreff

Utsatt betaling- og oppdateringsfrist for privat helsetjeneste

På grunn av koronaviruset har det oppstått usikkerhet knyttet til sysselsettingen i virksomheter som er meldt inn i tilskuddsordningen, og tilskuddet som betales til NPE. Vi har derfor bestemt å utsette betaling- og oppdateringsfristen på nytt til 1. september.

Lite bilde for søkeresultattreff

Prisar

Det kan vere vanskeleg å vite korleis ein skal registrere ulike typar årsverk. Her finn du eksempel på innmelding som kan hjelpe deg.

Lite bilde for søkeresultattreff

Faktura og betalingsinformasjon

Her finn du viktig informasjon om faktura og betalingsinformasjon i samband med innkrevjing av tilskot til NPE.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kva kostnader dekkjer tilskota?

Tilskota frå verksemdene som er melde- og tilskotspliktige skal dekkje både utgreiing av sakene og erstatning til pasientane når det blir medhald.