Regelverk

Her finn du informasjon om regelverket knytt til tilskotsordninga for privat helseteneste.

Skriv ut Bokmål | English | 4. juni 2019

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-helsepersonell/shutterstock_114586114_320.jpg

Kva dekkjer NPE?

Her finn du svar på dei mest vanlege spørsmåla om kva tilskotsordninga dekkjer.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/regelverk-og-jus/lovbok_320.jpg

Regresskrav ved manglande innbetaling av tilskot

Verksemder som yter helsehjelp utanfor den offentlege helsetenesta skal melde frå og betale tilskot til NPE for det helsepersonellet som er sysselsett i verksemda. Om ein ikkje gjer det, kan verksemda risikere å måtte betale utbetalt erstatningssum og kostnadar.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/regelverk-og-jus/shutterstock_166600259.jpg

Klage på tilskudd

Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter tilskuddssatsene for de enkelte helsepersonellgruppene i tråd med gjeldende forskrift. Her kan du lese mer om klageadgangen på fastsettelsen av tilskuddet. 

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/regelverk-og-jus/pasientskadeloven2_320.jpg

Regelverk og prisar

Her finn du informasjon om regelverket og tilskotssatsane for dei ulike helsepersonellgruppene.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/helsepersonell/shutterstock_143508559_320.jpg

Nye tilskotssatsar for 2016

Frå og med 01.01.2016 aukar tilskotssatsane til NPE for aktørar i privat helseteneste. Du kan lese meir om dei nye satsane her.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/regelverk-og-jus/lovbok_320.jpg

Endring av forskrift 2013

Endring i «Forskrift om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten» er vedteken.