Sjekk om du har meldeplikt til NPE

Ved å svare på nokre enkle spørsmål her, kan du få ein peikepinn på om du har melde- og tilskotsplikt til NPE.

Skriv ut Bokmål | English | 17. september 2019

Alle verksemder og autorisert helsepersonell som gir helsehjelp utanfor den offentlege helsetenesta har meldeplikt, og skal betale tilskot til, NPE.

Når du gjennomfører denne sjekken, vil du få svar på om du må betale tilskot til NPE.

Det tek rundt 5-7 minuttar å gjennomføre sjekken.

>Start sjekken