Statistikk

NPE har opparbeidd ein stor database med informasjon der ein kan ta ut ei rekkje ulike statistikkar. Eksterne brukarar av statistikkane våre  er journalistar, legar, sjukepleie- og legestudentar, juristar som arbeider med pasientskadar, sjukehusadministrasjon, pasient- og brukarombod og pasientar.

Skriv ut Bokmål | English | 4. juni 2019

Lite bilde for søkeresultattreff

Rapport for privat helseteneste

Her finn du rapportar med statistikk for privat helseteneste til og med 2017. I desse rapportane ser vi på pasientskadesaker frå denne sektoren og går nærare inn på nøkkeltala.