Rapport for privat helseteneste

Her finn du rapportar med statistikk for privat helseteneste til og med 2017. I desse rapportane ser vi på pasientskadesaker frå denne sektoren og går nærare inn på nøkkeltala.

 

Skriv ut Bokmål | English | 20. februar 2020

Gjennom denne rapporten ynskjer vi å gi eit bilde av kva type saker vi tek imot og behandlar, og kvifor vi har konkludert med medhald i 38 prosent av erstatningskrava. Vi har teke med anonymiserte eksempel for å gi eit betre bilde av sakene vi behandlar og korleis vi vurderer dei.

Vi håpar at rapporten gir inspirasjon til forbetringsarbeidet i den private helsetenesta. 

Les rapporten for 2009-2017 her (pdf)