Rapport for privat helseteneste

Årleg gir vi ut ein rapport med statistikk for privat helseteneste. I denne rapporten ser vi på pasientskadesaker frå denne sektoren og går nærare inn på nykeltala.

Skriv ut Bokmål | English | 30. mars 2017