Når er et krav foreldet?

Foreldelsesloven har to foreldelsesfrister på henholdsvis 3 år og 20 år.

Lenke til lovtekst

Skriv ut Nynorsk | English | 22. februar 2017

Hovedregelen er at et krav er foreldet etter tre år.

For at foreldelsesfristen skal begynne å løpe, må erstatningssøker ha hatt kunnskap om at det foreligger en skade som har ledet til et økonomisk tap og/eller varig medisinsk invaliditet, samt kunnskap om den ansvarlige. Erstatningssøker har i denne forbindelse en viss undersøkelsesplikt.

Krav som er mer enn 20 år gamle vil som hovedregel være foreldet, jfr § 9, 2. pkt i foreldelsesloven. Dette gjelder selv om erstatningssøker ikke har hatt kunnskap om skaden og den ansvarlige.

Foreldelse avbrytes ved at kravet meldes til NPE.