Fullmakt

Dersom erstatningssøkere ønsker at en annen skal representere dem, trenger vi en fullmakt som bekrefter dette. Den som har fått fullmakten kan da skrive under søknadsskjemaet.

Skriv ut Nynorsk | English | 18. januar 2019

Erstatningssøker må skrive under en fullmakt som gir en annen person rett til å føre saken hos NPE. Dette kan for eksempel være familie eller nære venner. Fullmektig kan da skrive under på søknadsskjemaet.

I tillegg til fullmakten må NPE ha kopi av gyldig legitimasjon fra erstatningssøker; som pass, førerkort eller bankkort med fødselsnummer. Dette er for å sikre at det er erstatningssøker som har skrevet under fullmakten.