Fullmakt

Dersom erstatningssøkere ønsker at en annen skal representere dem, trenger vi en fullmakt som bekrefter dette. Den som har fått fullmakten kan da skrive under søknadsskjemaet.

Skriv ut Del 18. januar 2019

Nynorsk versjon

Del artikkel på startsiden

Erstatningssøker må skrive under en fullmakt som gir en annen person rett til å føre saken hos NPE. Dette kan for eksempel være familie eller nære venner. Fullmektig kan da skrive under på søknadsskjemaet.

I tillegg til fullmakten må NPE ha kopi av gyldig legitimasjon fra erstatningssøker; som pass, førerkort eller bankkort med fødselsnummer. Dette er for å sikre at det er erstatningssøker som har skrevet under fullmakten.