Når er det for seint å søke erstatning?

Foreldelsesloven har to foreldelsesfrister på henholdsvis 3 år og 20 år.

Skriv ut Nynorsk | English | 19. september 2019

Hovedregelen er at et krav om erstatning er foreldet etter tre år.

For at foreldelsesfristen skal begynne å løpe, må du ha hatt kunnskap om at du har fått en skade som har gitt deg et økonomisk tap og/eller varig medisinsk invaliditet. Du må også ha hatt kunnskap om hvem som er ansvarlig for skaden. Du har i denne forbindelse en viss plikt til å undersøke disse forholdene.

Krav som er mer enn 20 år gamle vil som hovedregel være foreldet, jfr § 9, 2. pkt i foreldelsesloven. Dette gjelder selv om du ikke har hatt kunnskap om skaden og hvem som er ansvarlig.

Foreldelse avbrytes ved at kravet meldes til NPE.