Bør jeg vente med å sende inn søknad?

Hvis du nettopp har opplevd feilbehandling kan det i noen tilfeller være greit å vente med å sende inn søknadsskjema, til du ser omfanget av skaden du har fått, eller om du har fått et økonomisk tap. 

Skriv ut Nynorsk | English | 9. april 2019

I noen tilfeller kan det være fornuftig å vente med å sende inn søknadsskjema, til du ser om du faktisk har fått en varig skade, eller at du har fått et økonomisk tap på minst 10 000 kroner. Dette gjelder særlig i tilfeller der skaden er av forbigående karakter.

Husk at du har tre år på deg, før saken eventuelt blir foreldet. Dette kan du lese mer om i saken Hva skal til for å få erstatning?

Hvis du er usikker på om du bør vente med å sende inn søknaden, kan du ringe servicesenteret vårt på telefon 22 99 45 00.