Hvem kan søke erstatning i NPE?

Her finner du informasjon om hvem som kan søke erstatning etter en pasientskade.

Fullmakt

Her finner du eksempel på fullmakt.

Skriv ut Nynorsk | English | 4. oktober 2019

Pasienter
Pasienter selv kan søke erstatning i NPE. Behandlingsstedet kan derimot ikke melde en sak.

For at pasienter skal kunne søke erstatning hos oss, må de være i stand til å gi samtykke til at vi innhenter opplysninger og utreder saken, såkalt samtykkekompetent. Hvis de ikke er samtykkekompetente, må det oppnevnes en verge, se www.vergemål.no. Vergen må da fylle ut søknadsskjemaet.

Har andre enn pasienten rett til erstatning?
Hovedregelen er at andre enn pasienten ikke har rett til erstatning. I sjeldne tilfeller vil vi likevel kunne dekke et tap som andre har hatt, for en kort periode. De må i så fall ha en nær tilknytning til pasienten og det som har skjedd.

Hvis noen har fått en egen skade som følge av pasientskaden, vil de i enkelte tilfeller kunne ha rett til erstatning. Et eksempel på en slik situasjon er at en pasient har blitt smittet under sykehusbehandling, og deretter smitter sin ektefelle. Et annet eksempel kan være at en pasient dør på en svært dramatisk måte, og dette fører til at en nær pårørende får en sjokkskade.

Dødsfall
Hvis pasienten er død, kan arvingene søke erstatning. Dør en pasient mens saken er under behandling, kan arvingene velge å fortsette saken for å få dekket egne utgifter knyttet til dødsfallet. Dette kan for eksempel være utgifter til begravelse.

En kan også søke erstatning for tap av forsørger.