Skjema for å beregne erstatningen

Hvis du har rett til erstatning, vil vi beregne erstatningens størrelse i samarbeid med deg. Her finner du skjemaene som du da må fylle ut, slik at vi får en oversikt over utgifter og tap du har hatt.

Skriv ut Nynorsk | English | 10. desember 2020

Vi ber deg fylle ut de skjemaene som er aktuelle for deg. Fyll ut så presise opplysninger som mulig. Det vil hjelpe saksbehandler til å beregne et raskt og riktig resultat.

Du kan fylle ut skjemaene på PC, eller for hånd. Ta utskrift og send skjemaet til oss per post.

Dersom du har spørsmål, må du gjerne ta kontakt med oss.