Interne fagnotater

Her finner du interne fagnotater fra juridisk avdeling i NPE. Notatene er en veiledning til saksbehandlerne om hvordan vi forstår og praktiserer regelverket innenfor forskjellige temaer.

Skriv ut Del Nynorsk | English | 24. februar 2017

Del artikkel på startsiden

Forsinket diagnose og behandling av kreft – erstatningsberegning

6. november 2018

Vurdering av hvordan vi beregner erstatningen i saker som gjelder forsinket diagnose og behandling av kreft.

Habilitet

30. november 2016

Vurdering av habilitet for saksbehandlere, ledere og sakkyndige i NPE.

Infeksjon

1. august 2017

Om infeksjoner som skal vurderes etter pasientskadeloven.

Informasjonssvikt

23. mai 2018

Vurdering av om erstatningssøkeren fikk god nok informasjon om risiko for komplikasjoner før behandlingen.

Pasientskade - noen grensetilfeller

30. november 2016

Beskrivelse av hva vi i noen grensetilfeller legger i begrepet pasientskade.