Regelverk

Alle pasientskader som har skjedd etter 1.1.2009 behandles etter pasientskadeloven. For skader som har skjedd tidligere gjelder andre regler, avhengig om det er privat eller offentlig sektor. Her finner du omtale av det regelverket NPE bruker, i tillegg til lenker til lovtekst og forskrifter på Lovdata.
Lite bilde for søkeresultattreff

Pasientskadeloven og forskrifter

Pasientskadeloven trådte i kraft for offentlig helsetjeneste 1.1.2003 og for privat helsetjeneste 1.1.2009.

Lite bilde for søkeresultattreff

Overgangsregler

I pasientskadelovens § 21 omtales overgangsregler for ansvaret for pasientskader som er voldt før loven trådte i kraft 2003, (2009 for privat helsetjeneste). NPE skal også behandle slike skader.

Lite bilde for søkeresultattreff

Midlertidige regler

Her finner du midlertidige regler for skader som har skjedd før pasientskadeloven trådte i kraft 1. januar 2003.

Lite bilde for søkeresultattreff

Foreldelsesloven

Foreldelsesloven har to foreldelsesfrister på henholdsvis 3 år og 20 år.