Fagnotater

Her finner du interne fagnotater fra juridisk avdeling i NPE. Notatene er en veiledning til saksbehandlerne om hvordan vi forstår og praktiserer regelverket innenfor forskjellige temaer.

Skriv ut Nynorsk | English | 28. august 2019

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/operasjoner-behandlinger-og-konsultasjoner/shutterstock_182236151_320.jpg

Forsinket diagnose og behandling av kreft – erstatningsberegning

Vurdering av hvordan vi beregner erstatningen i saker som gjelder forsinket diagnose og behandling av kreft.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/regelverk-og-jus/pasientskadeloven_320.jpg

Habilitet

Vurdering av habilitet for saksbehandlere, ledere og sakkyndige i NPE.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/operasjoner-behandlinger-og-konsultasjoner/shutterstock_124023148_320.jpg

Infeksjon

Om infeksjoner som skal vurderes etter pasientskadeloven.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-helsepersonell/shutterstock_181679270_320.jpg

Informasjonssvikt

Vurdering av om erstatningssøkeren fikk god nok informasjon om risiko for komplikasjoner før behandlingen.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/regelverk-og-jus/pasientskaderett_320.jpg

Pasientskade - noen grensetilfeller

Beskrivelse av hva vi i noen grensetilfeller legger i begrepet pasientskade.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/regelverk-og-jus/shutterstock_138869051_320.jpg

Skatteulempe

Skatteulempe ved beregning av erstatningsbeløpet.