Saksbehandlingstid

Regn med ventetider fra du sender søknad om erstatning til avgjørelsen om erstatning kommer. Her er kort forklart hvor lang tid det vil ta.

Skriv ut Nynorsk | English | 10. desember 2020

Om det blir kort eller lang tid å vente er avhengig av forholdene i den enkelte sak. Alle som søker om erstatning får informasjon underveis i saken sin.

Svar på søknad om erstatning

Vi jobber med svært mange søknader om erstatning. Det fører til at det dessverre kan ta 2 uker før vi har mulighet til å starte på nye saker.

Det kan også være ventetid underveis i saksgangen. Det skjer når erstatningssøknader venter på en ledig saksbehandler. Ventetiden er normalt mellom 4 og 8 uker.

Det tar normalt i underkant av 8 måneder fra vi mottar søknaden, til du får vite om du får avslag eller medhold.

Beregning og utbetaling av erstatning

For deg som får medhold vil det normalt være 12-14 ukers ventetid før vi kan starte å beregne erstatningen din.

Det tar normalt 11 måneder fra du har fått medhold, til du får utbetalt erstatningsbeløpet.

Total saksbehandlingstid

Det vil altså gå i snitt 19 måneder fra vi mottar søknaden til hele erstatningen er utbetalt. Du vil kunne få deler av beløpet utbetalt underveis.