Saksbehandlingstid

Her ser du hvor lang tid saksbehandlingen tar i gjennomsnitt.

Skriv ut Nynorsk | English | 3. juni 2019

En sak kan ta både lengre og kortere tid, avhengig av forholdene i saken. Alle som søker erstatning får informasjon underveis i saken sin.

Svar på søknad om erstatning
Det tar normalt i snitt 9,4 måneder før du får svar på en søknad om erstatning.

Beregning og utbetaling av erstatning
Det tar normalt i snitt 12,5 måneder å beregne alle postene som inngår i erstatningsbeløpet.

Du vil kunne få deler av beløpet utbetalt underveis og et sluttoppgjør når erstatningen er endelig fastsatt.