Fødsel og gynekologi

Skriv ut Nynorsk | English | 3. juni 2019

Gynekologi – tarmskade - medhold

En kvinne måtte få operert bort en polypp i livmoren. Under inngrepet fikk hun hull i tarmen, og måtte opereres for det. Hun fikk et langt sykehusopphold som hun søkte erstatning for. Vi vurderte saken og kvinnen fikk medhold.

Kikkhullsundersøkelse – blødning – avslag

En kvinne måtte opereres med åpen kirurgi på grunn av komplikasjoner under en kikkhullsundersøkelse. Hun søkte om erstatning for at hun måtte opereres med åpen kirurgi, ny operasjon, smerter og ubehag. Vi vuderte saken og kvinnen fikk ikke medhold.

Fødsel - skade på barnet - medhold

Et barn utviklet cerebral parese som følge av forsinket forløsning. Foreldrene søkte om erstatning på vegne av barnet. Vi vurderte saken og barnet fikk medhold.

Fødsel - skade på barnet - avslag

Et barn fikk påvist en lett hjerneskade. Foreldrene mente at hjerneskaden kunne vært unngått hvis moren hadde blitt forløst tidligere, og søkte om erstatning. Vi vurderte saken og barnet fikk ikke medhold.