Vaksine mot svineinfluensa - bivirkning - avslag

En jente fikk vaksinen Pandemrix mot svineinfluensa. Hun mente at vaksinen førte til at hun utviklet søvnsykdommen narkolepsi. Vi vurderte saken og jenta fikk ikke medhold.

Narkolepsi

Narkolepsi er en kronisk, nevrologisk tilstand som forstyrrer søvnreguleringen. De som rammes har en uttalt søvnighet, som blant annet gjør at de sovner på dagtid. Noen får anfall med kortvarig tap av muskelkraft/lammelse (katapleksi), som blir utløst av følelsesutbrudd som glede og sinne. Sykdommen starter vanligvis i tenårene, og blir sannsynligvis ofte oversett hos barn. Omtrent 2000 til 2500 personer i Norge har narkolepsi. Kilde: Norsk helseinformatikk

Vaksinen Pandemrix

Vaksinen Pandemrix ble brukt i den landsomfattende vaksinasjonskampanjen mot svineinfluensa i 2009. Det er funnet en overhyppighet av narkolepsi hos barn og unge mellom fire og 19 år, som fikk vaksinen. Årsaken til den økte hyppigheten er foreløpig ukjent.

Skriv ut Nynorsk | English | 23. november 2017

Jenta ble vaksinert med Pandemrix som del av den nasjonale vaksinasjonskampanjen i 2009. I en tid før hun fikk diagnosen, hadde hun hatt symptomer med blant annet stort søvnbehov og tap av muskelstyrke (katapleksi). Hun sovnet på skolen, og hadde problemer med å konsentrere seg.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i nevrologi vurderte saken.

Vi mente det var dokumentert at jenta hadde hatt symptomer på narkolepsi i over ett år før hun fikk diagnosen. Dette skjedde før hun ble vaksinert. Vaksinasjonen med Pandemrix kan dermed ikke være årsaken til at hun utviklet denne sykdommen.

Etter at jenta fikk diagnosen, begynte hun med medisiner som hadde god effekt på hennes narkolepsi. Det finnes ikke dokumentasjon som tyder på at søvnsykdommen forverret seg etter vaksinasjonen.

Jenta har ikke rett til erstatning.