Vaksine mot svineinfluensa - bivirkning - medhold

En gutt ble vaksinert med Pandemrix mot svineinfluensa. Han utviklet søvnsykdommen narkolepsi etter vaksinasjonen, og krevde erstatning. Vi vurderte saken og han fikk medhold.

Narkolepsi

Narkolepsi er en kronisk, nevrologisk tilstand som forstyrrer søvnreguleringen. De som rammes har en uttalt søvnighet, som blant annet gjør at de sovner på dagtid. Noen får anfall med kortvarig tap av muskelkraft/lammelse (katapleksi), som blir utløst av følelsesutbrudd som glede og sinne. Sykdommen starter vanligvis i tenårene, og blir sannsynligvis ofte oversett hos barn. Omtrent 2000 til 2500 personer i Norge har narkolepsi. Kilde: Norsk helseinformatikk

Vaksinen Pandemrix

Vaksinen Pandemrix ble brukt i den landsomfattende vaksinasjonskampanjen mot svineinfluensa i 2009. Det er funnet en overhyppighet av narkolepsi hos barn og unge mellom fire og 19 år, som fikk vaksinen. Årsaken til den økte hyppigheten er foreløpig ukjent.

Skriv ut Nynorsk | English | 23. november 2017

Fire måneder etter vaksinasjonen tok foreldrene gutten med til legen fordi han hadde fått økt behov for søvn og hatt søvnforstyrrelser de siste månedene. Han hadde blant annet begynt å sovne på dagtid, både i skoletimene og hjemme.

Legen henviste gutten til sykehus for videre utredning. På grunnlag av utredninger med undersøkelser av vevstype, funn av lavt nivå av stoffet hypokretin i hjernen og sykdomsutviklingen, fikk han diagnosen narkolepsi. Det ble også gjort søvntester som bekreftet diagnosen. Han begynte behandling med medisinen Ritalin.

Vurderingen vår
En spesialist i barnesykdommer vurderte saken.

Vi mente at det var overveiende sannsynlig at guttens narkolepsi ble utløst av vaksinen Pandemrix.

Gutten oppfylte de diagnostiske kriteriene for søvnsykdommen, og symptomene startet i løpet av et par måneder etter at han fikk vaksinen. Det var ingen annen, mer sannsynlig årsak til at han fikk narkolepsi.

Han har rett til erstatning.