P-pillebruk - bivirkning - medhold

En kvinne brukte p-pillen Microgynon. Hun utviklet hjerneslag fire år etter at hun begynte med p-pillen. Hun søkte om erstatning. Vi vurderte saken og kvinnen fikk medhold.

Skriv ut Del 30. august 2018

Nynorsk versjon

Del artikkel på startsiden

Like etter hjerneslaget hadde kvinnen talevansker, og fikk lammelse i høyre kroppshalvdel. Hun fikk behandling med blodfortynnende medisiner, og gjennomgikk rehabilitering. Hun slet med språk- og konsentrasjonsvansker. I tillegg utviklet hun en alvorlig depresjon.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i indremedisin og blodsykdommer vurderte saken.

Blodpropp som medfører hjerneslag er en kjent bivirkning ved bruk av østrogenholdige p-piller. Microgynon er en såkalt andregenerasjons p-pille, som gir lavere risiko for blodpropp enn andre østrogenholdige p-piller. Risikoen for å få denne typen blodpropp er dessuten svært liten hos ikke-røykende kvinner i den aktuelle aldersgruppen.

Kvinnen var frisk da hun startet med Microgynon på grunn av behov for prevensjon. Det var ingen forhold som talte imot at hun kunne begynne med p-pille. Hun fikk en sjelden og alvorlig bivirkning i form av hjerneslag som følge av p-pillebruken. Hjerneslaget førte til vedvarende problemer, særlig med kognitive funksjoner, i tillegg til en alvorlig depresjon. Vi mente det var sannsynlig at hun hadde fått varig men.

Kvinnen har rett til erstatning.