Hofteprotese - glutealsvikt – avslag

En kvinne fikk satt inn protese i høyre hofte. Etter operasjonen løsnet muskelfestet til setemuskulaturen (glutealsvikt). Hun søkte om erstatning da hun mente at hun ikke fikk tilstrekkelig informasjon før operasjonen om at dette kunne skje. Vi vurderte saken og kvinnen fikk ikke medhold.

Glutealsvikt

En hofteprotese kan settes inn ved å komme til hofteleddet på tre måter: Forfra, fra siden eller bakfra. Velger man å komme til hofteleddet fra siden, må musklene som beveger benet utover til siden (glutealmuskulaturen), løsnes fra hoftekammen. Musklene sys på plass igjen mot hoftekammen med kraftige sting. Hos en del pasienter, særlig eldre, kan muskelen være så dårlig at stingene ikke holder. Det vil da oppstå glutealsvikt, som ofte fører til dårlig gangfunksjon og smerter.

Skriv ut Nynorsk | English | 12. mars 2019

Kvinnen hadde slitasjegikt (artrose) i hofteleddet. På grunn av dette hadde hun smerter, særlig når hun gikk, og hun kunne derfor bare gå korte distanser. Tilstanden hadde forverret seg, og hun hadde fått smerter også om natten. Hun ble operert og fikk satt inn protese i hoften.

Ved kontroll var det fine forhold på røntgenbildene, men muskelfestet til setemuskulaturen hadde løsnet (glutealsvikt). Dette førte til nedsatt funksjon i hoften. Legene anbefalte ikke noen ny operasjon.

Vurderingen vår 
En sakkyndig spesialist i ortopedisk kirurgi vurderte saken.

Vi konkluderte med at det mest sannsynlig var sammenheng mellom operasjonen og kvinnens plager, med smerter og nedsatt funksjon i hoften. Det var godt medisinsk grunnlag for å sette inn hofteprotese, da kvinnen på forhånd var svært plaget av smerter. Selve inngrepet ble utført etter god medisinsk praksis. Glutealsvikt er en kjent risiko ved inngrepet, som hun må akseptere.

Det gikk ikke frem av dokumentene i saken om kvinnen var informert om risikoen for muskelskade. Det var vanskelig å vurdere hvilken informasjon hun hadde fått før inngrepet. Vi konkluderte med at det ikke var nødvendig å ta stilling til dette spørsmålet, da kvinnen uansett mest sannsynlig ville latt seg operere, selv om hun hadde fått tilstrekkelig informasjon.

Kvinnen har ikke rett til erstatning.