Skjev stortå (hallux valgus) – operasjon - medhold

En kvinne ble operert for skjev stortå. Operasjonen var ikke vellykket og hun måtte opereres flere ganger. Resultatet ble dårlig, og hun søkte om erstatning fordi hun fikk vedvarende smerter og falt ut av arbeidslivet. Vi vurderte saken og kvinnen fikk medhold.

Hallux valgus

Hallux valgus er en tilstand hvor stortåa peker utover. I tillegg kan første mellomfotsben peke innover. Hodet i stortåas grunnledd kommer da ut av stilling, og tåa legger seg utover. Dette fører til en øm, rød kul ved grunnleddet, og smerter og slitasje i leddet.   

Det er mange behandlingsmetoder. En av de vanligste metodene er Chevronmetoden. Man åpner inn til stortåleddet og skjærer av knokkelen like under leddhodet. Leddhodet flyttes inn mot de andre tærne, og festes med en stålpinne eller tråd. Ved sprikefot må man også skjære av mellomfotsbeinet lenger oppe på foten, slik at man kan gjøre foten smalere. Knoklene gror vanligvis i løpet av seks uker under gips. Det finnes flere andre metoder som er i vanlig bruk. Uansett hvilken metode man bruker, er det stor risiko for at inngrepet ikke blir helt vellykket. Erfaring viser at opptil 30 prosent ikke blir fornøyde.

Skriv ut Nynorsk | English | 14. desember 2018

En kvinne hadde store feilstillinger med sprikefot og sterkt utoverpekende stortå på begge føttene. Dette ga henne smerter og vansker med å få på seg sko. Kirurgen som undersøkte henne mente at det var grunnlag for å behandle tilstanden på begge sider, og opererte den venstre foten først.

Kirurgen valgte Chevronmetoden, som er en av de mest vanlige metodene (se faktaboksen).

Operasjonen var ikke vellykket. Kirurgene på sykehuset opplyste at feilstillingen bare ble korrigert helt marginalt. Videre uttalte de at den metoden som ble valgt i dette tilfellet er mer egnet for å rette opp mindre feilstillinger. Kvinnen hadde fortsatt store plager og ble henvist til ny vurdering ved et sykehus med høyere kompetanse. Der valgte de å avstive stortåa. Heller ikke dette hjalp nevneverdig på kvinnens plager, og hun måtte ha en avstivingsoperasjon til.

I skademeldingen opplyste kvinnen at stortåa fortsatt pekte rett opp, at hun hadde store smerter og vansker med å få på seg sko.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i ortopedisk kirurgi vurderte saken.

Vi mente at operasjonsmetoden som ble brukt ikke var riktig i dette tilfellet. Feilstillingene i foten var for store til å bli korrigert med denne metoden. I alle fall burde vinkelen i mellomfotsbenet vært korrigert samtidig. Plagene som kvinnen fikk kunne da vært mindre, og hun kunne sluppet flere operasjoner. Behandlingen var ikke i tråd med god medisinsk praksis.

Kvinnen har rett til erstatning.