Erstatningskrav på grunn av koronavaksinene – nordisk samarbeid

De nordiske landene deler erfaring og kunnskap om vaksineskader og forhold som får betydning for behandling av erstatningskrav etter koronavaksinen. Fagpersoner fra Norge, Danmark, Sverige og Finland samarbeider.

Skriv ut Nynorsk | English | 21. april 2021

- Vi må vite så mye som mulig om hvilke bivirkninger vaksinene kan gi, for å behandle søknader om erstatning på en rask og god måte.  Derfor er det viktig å utveksle kunnskap og erfaringer som gjøres i våre naboland, sier Rolf Gunnar Jørstad, direktør i Norsk pasientskadeerstatning.

Gode erstatningsordninger

Koronapandemien har rammet alle hardt.  I de nordiske landene er det gode erstatningsordninger for pasientskader og det er et godt, etablert samarbeid mellom landene. Det kommer til nytte i en situasjon med pandemi.

Risiko for bivirkninger

Alle vaksiner har en risiko for bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Vaksineringen mot korona pågår for fullt og trappes opp i takt med økte tilgjengelige vaksinedoser. 

Innenfor det nordiske samarbeidet ser man på antall vaksinerte, hvilke bivirkninger som meldes, antall erstatningssøknader og spesielle problemstillinger. Det er særlig nyttig å dele erfaringer fra andre land og vitenskapelige artikler.

NPE behandler erstatningskrav som gjelder skader etter alle vaksiner i Norge, også koronavaksinen.

Les mer om hva som skal til for å få erstatning etter vaksineskader, og hvordan man søker.

Om det nordiske samarbeidet

Karen-Inger Bast, direktør for Patienterstatningen i Danmark:

«Våre erstatningsordninger ligner ikke hverandre til punkt og prikke, men vi kan hjelpe hverandre med viten og erfaringer. Det vil til syvende og sist gi bedre avgjørelser i framtidige erstatningssaker.»

Robert Ström, direktør for Läkemedelsförsäkringen i Sverige:

«En felles kunnskap og erfaringsutveksling kan bidra til bedre håndtering av erstatning for de skadene som kan oppstå etter den viktige og omfattende vaksineringen.»