Får erstatning etter koronasmitte på sykehjem og sykehus

Pårørende etter 83 pasienter som døde etter koronasmitte på sykehjem og sykehus har fått erstatning. Tallet vil øke etter hvert som andre pasienter og pårørende også får svar på sine krav.

Skriv ut Nynorsk | English | 21. april 2021

Erstatningssakene dreier seg om beboere ved sykehjem og pasienter på sykehus som ble smittet da de fikk behandling eller pleie av helsevesenet og som derfor har krav på erstatning.

Erstatningen skal, der beboeren/pasienten er død, dekke utgifter til begravelsen og eventuelt for tap av forsørger. I snitt har etterlatte fått 64.000 kroner og det største enkeltbeløpet til nå er på 230 000 kroner. I saker der den smittede overlever og selv søker erstatning, skal erstatningen dekke økonomisk tap og eventuell varig skade som gir rett til erstatning for tapt livskvalitet, også kalt menerstatning.

Sykehjem

- De fleste som kontakter oss har mistet mor eller far som var i kommunal pleie. Det er ikke snakk om store beløp, men etterlatte forteller oss at erstatningsutbetalingen likevel er viktig for dem, sier Rolf Gunnar Jørstad, som er direktør i Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Sykehus

Også sykehuspasienter har blitt smittet av korona mens de har vært innlagt for helt andre lidelser. Så langt i pandemien har NPE gitt erstatning i åtte slike saker, mens ni fortsatt er under behandling. De fleste kravene har kommet fra pårørende etter dødsfall, men også fra pasienter som overlevde smitten.

- Det er grunn til å anta at langt flere er smittet på sykehus enn de som har søkt om erstatning. Vi må være sikre på at pasienter og etterlatte får den informasjonen de har krav på av helsetjenesten, sier Jørstad.

Brev til helseforetak

Derfor har NPE nå kontaktet de fire regionale helseforetakene for å minne om at pasienter som er smittet med korona på sykehus og etterlatte får vite om erstatningsordningen.

På slutten av fjoråret ble en lignende påminning sendt til KS i forbindelse med koronautbrudd på sykehjem. I tiden etterpå opplevde NPE en kraftig økning i antall søknader fra etterlatte etter eldre i kommunal pleie. De aller fleste får ja på søknaden om erstatning.

Tallene

Sykehjem: 140 søknader om erstatning etter koronasmitte. 75 av dem har fått medhold, 1 avslag og 64 venter på svar.

Sykehus: 20 søknader om erstatning etter koronasmitte. 8 av dem har fått medhold, 5 avslag og 7 venter på svar. I tillegg behandles 1 søknad om erstatning etter mulig koronasmitte på et legesenter.