Har krav på erstatning etter koronadødsfall på sykehjem

Eldre har rett til erstatning dersom de blir koronasmittet på sykehjem. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gir nå erstatning til etterlatte etter et slikt dødsfall.

Skriv ut Nynorsk | English | 8. desember 2020

- Penger kan ikke erstatte tap av liv eller sorgen de etterlatte opplever. Det vi kan bidra med er å dekke utgifter de har i forbindelse med dødsfall der eldre har blitt smittet på institusjon, sier Rolf Gunnar Jørstad, direktør i NPE.

En rekke eldre beboere på kommunale institusjoner har blitt smittet av korona. Til nå har vel halvparten av dødsfallene i Norge skjedd på enten sykehjem eller omsorgshjem.

Hjørdis Rognås døde av korona

En av dem var Hjørdis Rognås fra Nord-Aurdal, som døde 24. mars etter å ha blitt smittet på omsorgsboligen der hun bodde.

NPE har nå sagt ja til å gi 90-åringens etterlatte erstatning. Det betyr at gravferden og andre utgifter i forbindelse med dødsfallet dekkes.

Wenche Rognås er datter av Hjørdis Rognås, og hun sendte søknad om pasientskadeerstatning til NPE etter morens død.

– Mor sovnet inn helt alene, og det gjør fortsatt vondt at vi ikke fikk tatt et ordentlig farvel. Det er krevende å starte en erstatningsprosess i en slik situasjon, når sorgen og savnet tynger. Men det var en lettelse å få beskjeden fra Norsk pasientskadeerstatning om at vi har krav på erstatning. For familien ligger mye trøst i å vite at vi har vunnet frem med vår sak og dette er en symbolsk viktig seier, sier Wenche Rognås.

NPE kontakter kommunene

Kjennskapen til muligheten om å søke om erstatning med koronasmitte kan variere. Derfor har Jørstad nå sendt brev (pdf) til KS (kommunesektorens organisasjon) med informasjon om hvilke rettigheter de eldre på kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner har.

2014_RGJ1_320.jpg

Rolf Gunnar Jørstad er direktør i Norsk pasientskadeerstatning.

Beboere og/eller etterlatte ved dødsfall har ifølge pasientskadeloven krav på erstatning dersom det er sannsynlig at smitten oppsto på institusjonen. Dette omfatter også beboere i privat pleie der driften dekkes over kommunale budsjetter og tildeling av plasser er likestilt med øvrige kommunale institusjoner.

Gi informasjon!

- Jeg oppfordrer helsepersonell som er i kontakt med pårørende og etterlatte om å informere om muligheten til å søke erstatning fra NPE etter koronasmitte på sykehjem. Vi vil strekke oss langt for å behandle disse sakene så raskt som mulig, sier Jørstad.

Erstatningen vil dekke ekstra utgifter beboere har hatt på grunn av smitten og sykdomsperioden. Ved dødsfall dekkes typisk utgifter i forbindelse med gravferden, noe som ofte kan koste rundt 50 000 kroner.

Til nå har 14 pasienter og pårørende søkt om erstatning relatert til koronaepidemien. To har fått medhold og to har fått avslag, mens de fleste fortsatt venter på svar. Kravene dreier seg om alt fra tap av personlige eiendeler til utsatt eller mangelfull behandling på grunn av at koronapasienter har gått foran - samt altså den første erstatningen på grunn av dødsfall etter smitte.