Pressemeldinger

Her har vi samlet pressemeldinger vi har sendt ut i forbindelse med korona. Informasjon som kommer frem i pressemeldingene, kan være endret eller utdatert etter at at de ble publisert.

Skriv ut Nynorsk | English | 24. november 2022

Erstatning etter koronavaksine 2021

11. januar 2022

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har fått inn nærmere 300 søknader om erstatning i forbindelse med koronavaksiner. Foreløpig er 46 saker avgjort, og over 1,1 million kroner utbetalt i erstatning.

Gir erstatning etter AstraZeneca-vaksine

1. juli 2021

77 personer har krevd erstatning for bivirkninger av koronavaksinen. Nå har de tre første erstatningssøkerne fått medhold.

Får erstatning etter koronasmitte på sykehjem og sykehus

21. april 2021

Pårørende etter 83 pasienter som døde etter koronasmitte på sykehjem og sykehus har fått erstatning. Tallet vil øke etter hvert som andre pasienter og pårørende også får svar på sine krav.

Erstatningskrav på grunn av koronavaksinene – nordisk samarbeid

21. april 2021

De nordiske landene deler erfaring og kunnskap om vaksineskader og forhold som får betydning for behandling av erstatningskrav etter koronavaksinen. Fagpersoner fra Norge, Danmark, Sverige og Finland samarbeider.

Sju har søkt erstatning etter koronavaksine

21. april 2021

Sakene gjelder bivirkninger av forskjellig alvorlighetsgrad. Det spenner fra hodepine, smerter og svimmelhet til blodpropp og dødsfall.

Sykehuspasienter kan ha rett til erstatning ved koronasmitte uten å vite det

28. januar 2021

Pasienter som var innlagt for helt andre lidelser har blitt smittet med korona på sykehus. Noen av dem har gått bort.

Har krav på erstatning etter koronadødsfall på sykehjem

7. desember 2020

Eldre har rett til erstatning dersom de blir koronasmittet på sykehjem. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gir nå erstatning til etterlatte etter et slikt dødsfall.