Erstatning etter koronavaksine 2021

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har fått inn nærmere 300 søknader om erstatning i forbindelse med koronavaksiner.
Foreløpig er 46 saker avgjort, og over 1,1 million kroner utbetalt i erstatning.

Skriv ut Nynorsk | English | 13. januar 2022

Ifølge Legemiddelverket er det satt over 10,2 mill. doser koronavaksiner og det er rapportert inn opp mot 49 000 tilfeller av mistenkte bivirkninger.

-Sett opp mot disse tallene kan vi heldigvis si at det er et ganske beskjedent antall personer som har søkt erstatning på grunn av bivirkningsskader, om lag 300. Når det er sagt er det viktig å ta vare på de som har fått alvorlige plager og bivirkninger. Koronavaksinene omfattes av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, noe som gir et ekstra sterkt rettslig vern for erstatning ved skade, sier direktør i NPE, Rolf Gunnar Jørstad.

46 erstatningssøkere har fått svar

Foreløpig har 14 erstatningssøkere fått ja på søknad om erstatning. Utredningen viser at bivirkningsskadene i disse tilfellene kan skyldes vaksinen og gjelder blant annet betennelse i hjertet, blodpropp, kraftig hodepine og utmattelse, kløende utslett, midlertidig lammelse og allergisk reaksjon.

Fire av medholdene gjelder VITT (Vaksineindusert immun trombotisk trombocytopeni), som er den bivirkningsskaden som har ført til de mest alvorlige skadene og de største erstatningsbeløpene. Det er sjeldne tilfeller der kroppens immunforsvar får en spesiell reaksjon og danner blodpropper og lave blodplater. I to av de fire sakene førte det til at personen døde.  

I 15 av sakene har søker fått avslag fordi plagene mest sannsynlig ikke skyldes vaksinen, at plagene er forbigående eller at erstatningssøker ikke har hatt et økonomisk tap. Disse sakene gjelder i hovedsak blodpropp, smerter, tretthet, feberfølelse, svimmelhet og redusert almenntilstand.

17 saker er henlagt fordi erstatningssøker har trukket saken, eller har ikke gitt alle opplysningene NPE trenger for å behandle saken.

Forskning og samarbeid

- Vi må vite så mye som mulig om hvilke bivirkninger vaksinene kan gi, for å behandle søknader om erstatning på en rask og god måte, sier Jørstad.

Det foregår mye forskning i verden for å se på årsakssammenheng mellom koronavaksinene og innrapporterte bivirkninger. NPE følger med på dette og i noen tilfeller vil det ta tid før en kan fastslå om plagene kan skyldes vaksinen, eller om de skyldes andre forhold.

- I disse sakene er jussen klar. Den største utfordringen er at det foreløpig ikke finnes nok medisinsk kunnskap om alle bivirkningsskader som kan skyldes vaksinen. Det gjør at vi må forvente å bruke noe tid på å få gitt svar i alle sakene. I noen tilfeller kan det hende at vi må se på sakene på nytt, når vi får ny medisinsk kunnskap, sier Jørstad.

Utbetalt erstatning

I de sakene der det er grunnlag for å gi erstatning, dekker NPE utgifter og tap erstatningssøkerne har hatt som følge av bivirkningsskaden. Foreløpig er det utbetalt i overkant av 1,1 millioner kroner totalt.

Summene varierer fra tusen kroner, til flere hundre tusen. Utbetalingene gjelder i all hovedsak Astra Zeneca-vaksinen. De store summene er i VITT‑sakene, der forsørgertap og tapt arbeidsinntekt utgjør en stor del av erstatningen. AstraZeneca-vaksinen ble tatt ut av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet i 2021.

Erstatning etter koronavaksine

De fleste bivirkningene etter koronavaksinene er milde og går over i løpet av kort tid. Slike forbigående bivirkninger vil som oftest ikke gi rett til erstatning fordi det ikke har gitt noe økonomisk tap eller varig skade.

Les mer her.