Gir erstatning etter AstraZeneca-vaksine

77 personer har krevd erstatning for bivirkninger av koronavaksinen. Nå har de tre første erstatningssøkerne fått medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 2. juli 2021

Alle tre som til nå har fått medhold hadde fått AstraZeneca-vaksinen, som kort tid etterpå ble tatt ut av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet på grunn av flere tilfeller av svært alvorlige bivirkninger.

Vaksinen årsak til bivirkninger

- Vår vurdering er at vaksinen var årsaken til de alvorlige bivirkningene noen personer har fått. Vi har god medisinsk informasjon i de aktuelle sakene, blant annet forskningsmaterialet som Rikshospitalet har gjort om disse veldig spesielle immunreaksjonene. Derfor gir vi søkerne medhold, og vil nå beregne størrelsen på erstatningen, sier Rolf Gunnar Jørstad, direktør i NPE.

Erstatningssøkere får dekket økonomisk tap skaden har ført til, og eventuelt erstatning for varig skade. Ved dødsfall dekkes utgifter i forbindelse med begravelsen og tap av forsørger i en omstillingsperiode.

- Skremmende opplevelse

To kvinnelige helsearbeidere ble i mars innlagt på sykehus med alvorlige tilfeller av blodpropp og nedsatt antall blodplater i blodet. En av dem døde et par uker senere. En mann sliter fortsatt med store ettervirkninger etter et lignende sykdomsforløp.

- Jeg ble innlagt med store smerter. Det var skremmende å følge med på nyhetene om andre som nettopp hadde dødd av samme vaksine jeg hadde fått, sier han på telefon fra Rikshospitalet.

Både han og den kvinnelige helsearbeideren, begge i 30-årene, understreker at folk må ta vaksinen slik helsemyndighetene anbefaler.

- Jeg fikk alvorlig hjerneblødning og blodpropp. På sykehuset fikk jeg mange telefoner fra venner og familie som lurte på om jeg fortsatt var i live, sier kvinnen. Begge er fortsatt sykmeldt og usikre på hvor langvarige vaksineskadene blir. 

De to som overlevde og pårørende etter helsearbeideren er de første som får erstatning for vaksineskader i forbindelse med covid-19-pandemien i Norge. Alle tre fikk AstraZeneca-vaksinen.

77 krever erstatning

NPE har mottatt 77 søknader om erstatning for bivirkninger av koronavaksine. 53 av dem fikk AstraZeneca-vaksinen, elleve fikk Pfizer og seks fikk Moderna. I sju av sakene er det fortsatt uavklart hvilken vaksine som ble gitt.

Åtte av 77 sakene gjelder dødsfall: Fire av dem fikk AstraZeneca, en Moderna, to Pfizer og i to av sakene er det fortsatt uavklart hvilken vaksine de avdøde hadde fått.

De tre yngste var helsearbeidere i 30- og 40-årene og fikk AstraZeneca-vaksine, mens de fire andre var eldre mennesker som fikk enten Moderna, Pfizer eller en annen vaksine.

- Vi har altså tatt stilling til sammenhengen mellom vaksinen og dødsfallet i en av de åtte sakene, og jobber nå med å avklare mulig sammenheng i de andre syv sakene, sier Jørstad i NPE.

Vanlige bivirkninger

De vanligste bivirkningene som beskrives er svimmelhet, utmattelse, hodepine og smerter. Andre forteller om blødende magesår, kramper, utslett, spasmer, lammelse, anafylaktisk reaksjon, blodpropp og nedsatt antall blodplater.

- Det er ubehagelig å få bivirkninger av vaksiner. Når det ender med dødsfall, er det tragisk for alle og selvsagt svært tungt for de etterlatte. Fordi vi vet at ventetiden kan være vanskelig for mange, jobber vi så raskt som mulig med å gi svar på søknadene, sier Jørstad.

Alle vaksiner har risiko for bivirkninger. De fleste bivirkningene etter koronavaksinene er milde og går over i løpet av kort tid. Slike forbigående bivirkninger vil som oftest ikke gi rett til erstatning fordi kravet til økonomisk tap eller varig skade ikke er oppfylt.

Les mer om hvordan du søker erstatning her.

 

Les mer om beregning av erstatning her:

Hva dekker erstatningen?   

Slik beregner vi erstatningen din