Veileder fra Helsedirektoratet

Veileder om informasjon til pasienter fra helsepersonell ved skade eller alvorlige komplikasjoner.

Pasienters, brukeres og nærmeste pårørendes rett til informasjon ved skade eller alvorlige komplikasjoner

Skriv ut Nynorsk | English | 28. august 2015

Helsedirektoratet ga ut denne veilederen til helsepersonell juli 2015.

Veilederen gjelder informasjonsplikt ved skader og alvorlige komplikasjoner. De praktiske rådene vil også være retningsgivende for informasjon som gis i behandlingsforløpet eller tjenesteperioden.

Veilederen er utarbeidet i samarbeid mellom Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn.