Veileder fra Helsedirektoratet

Veileder om informasjon til pasienter fra helsepersonell ved skade eller alvorlige komplikasjoner.

Skriv ut Nynorsk | English | 28. august 2015

Helsedirektoratet ga ut denne veilederen til helsepersonell juli 2015.

Veilederen gjelder informasjonsplikt ved skader og alvorlige komplikasjoner. De praktiske rådene vil også være retningsgivende for informasjon som gis i behandlingsforløpet eller tjenesteperioden.

Veilederen er utarbeidet i samarbeid mellom Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn.