Svarfrist for behandlingssted

Behandlingsstedene har en svarfrist på fem uker på henvendelser til NPE. Vi er opptatt av kort saksbehandlingstid. Raskt svar fra dere hjelper oss med å få til dette.

Skriv ut Nynorsk | English | 1. juni 2017

Det er viktig at vi får oversendt journal så raskt som mulig. Vi ber også om uttalelse fra behandlingsstedene, slik at dere kan gi informasjon om hva dere mener har skjedd i saken.

Dersom vi ikke har mottatt dokumentasjonen innen fristen, vil vi kunne behandle saken på grunnlag av erstatningssøkers fremstilling og sakens øvrige dokumenter. I praksis vil vi kunne gi erstatningssøker medhold i erstatningskravet uten opplysninger fra dere.

Dokumentasjon fra behandlingsstedet innen fristen hjelper oss til å gi erstatningssøker et raskt og riktig svar.