Betaling for dokumenter i pasientskadesaker

NPE trenger journalopplysninger og annen dokumentasjon fra behandlingsstedene, for å vurdere den behandlingen pasienten har fått. I de fleste tilfellene betaler vi ikke for utgiftene til å oversende dokumentasjonen, men det finnes noen unntak.

Skriv ut Del 24. november 2017

Del artikkel på startsiden

Vi betaler ikke for opplysninger
Vi dekker ikke utgifter til de som er part i saken. Dette gjelder for eksempel kostnader behandlingsstedene har med å kopiere og oversende journalopplysninger eller annen dokumentasjon.
For de som ikke er part i saken, har vi likevel krav på kopi av journaler uten omkostninger fra sykehus og offentlig legevakt. Det er fordi NPE har en avtale om dette med kommunene og sykehuseierne.

Vi betaler for opplysninger
Vi betaler 500 kroner for utlevering av journalopplysninger fra helsepersonell som driver privat praksis, og som ikke er part i saken. Dette kan for eksempel gjelde fastleger, fysioterapeuter, kiropraktorer m.fl. Beløpet inkluderer porto, ekspedisjons- og fakturagebyr. De må sende oss faktura for å få utbetalt beløpet.