Bakgrunn for den interne invaliditetstabellen

Skriv ut Nynorsk | English | 20. oktober 2017

Hvis erstatningssøker har fått en varig skade, kan det være grunnlag for menerstatning. For å kunne beregne menerstatningen, er det nødvendig å fastsette størrelsen på den medisinske invaliditeten. Grunnlaget for å gradere menet er invaliditetstabellen i forskrift om menerstatning ved yrkesskade (FOR-1997-04-21-373).

NPE har erfart at denne tabellen ikke alltid er dekkende for skader på pasientskadeområdet. Noen tilstander er ikke omtalt i det hele tatt. I disse tilfellene kan det være vanskelig å finne et relevant sammenligningsgrunnlag, slik forskriften legger opp til. Det har i disse tilfellene vært en utfordring at menvurderingen i for stor grad overlates til den enkelte sakkyndiges skjønn. Dette kan ha ført til at skader som i utgangspunktet er like, kan ha blitt vurdert ulikt.

- Vi har derfor sett et behov for å lage en intern invaliditetstabell. I første omgang har vi startet med et par medisinske områder, hvor behovet for en intern tabell har vært stort, sier avdelingsdirektør Mads Morten Nøjd.

I dette arbeidet har vi samarbeidet med flere av våre sakkyndige spesialister. Alle deltakerne har spesialistkompetanse og betydelig erfaring med både klinisk arbeid og invaliditetsvurderinger.

- Nivåene i tabellen er basert på kjennskap til hvilke konsekvenser skaden erfaringsmessig gir for erstatningssøker. Vi har også sett på praksis og nivåer i andre skandinaviske lands invaliditetstabeller, sier Nøjd.

NPE har som mål å ha en riktig og ensartet praksis i behandlingen av erstatningskrav. Sammen med den forskriftsbaserte invaliditetstabellen skal vår interne invaliditetstabell bidra til dette.

I arbeidet med intern mentabell har følgende medvirket:

Fordøyelsessystemet

Kjell Øvrebø, overlege, dr. med.

Kåre Emil Bakkevold, pensjonert overlege, dr. med.

Arne E. Færden, overlege, dr. med.

Tom I. Gerner, dr. med.

Maria Gaard, overlege, dr. med

Arild Nesbakken, overlege, professor

Asgaut Viste, overlege, professor

Kvinnelige kjønnsorganer

Mette Haase Moen, professor emerita

Ole-Erik Iversen, overlege, professor emeritus

Marit Lieng, avdelingsleder, professor

Anny Spydslaug, overlege

Fra NPE

Trude Mørtvedt, seniorrådgiver/advokat

Henning Berg, seniorrådgiver/advokat

Gorm Are Grammeltvedt, avdelingsdirektør

Mads Morten Nøjd, avdelingsdirektør