Kurs for sakkyndige spesialister

Vi arrangerer kurset "Sakkyndig spesialist for Norsk pasientskadeerstatning".

Skriv ut Del 14. desember 2017

Del artikkel på startsiden

Dette er et heldags kurs. Målet er å kvalifisere og motivere spesialister som tar sakkyndigoppdrag for oss.

Temaer for kurset

  • generell orientering om NPE og pasientskadeordningen
  • vilkårene for erstatningsansvar
  • bevis- og årsakslære
  • rollen som sakkyndig for NPE

Den norske legeforening godkjenner kurset som 6 timers valgfritt kurs i alle spesialiteter for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning. Kurset egner seg også for sakkyndige i andre helsepersonellkategorier.

Spesialister som er registrert for sakkyndigoppdrag hos oss får tilsendt informasjon om nye kurs.

Kunngjøring av kurs skjer fortløpende i Legeforeningens kurskatalog og på våre nettsider. Neste kurs planlegges våren 2019.