Kurs for sakkyndige spesialister

Vi arrangerer kurset "Sakkyndig spesialist for Norsk pasientskadeerstatning".

Skriv ut Nynorsk | English | 17. april 2020

Dette er et heldagskurs. Målet er å kvalifisere og motivere spesialister som tar sakkyndigoppdrag for oss.

Temaer for kurset

  • generell orientering om NPE og pasientskadeordningen
  • vilkårene for erstatningsansvar
  • bevis- og årsakslære
  • rollen som sakkyndig for NPE

Den norske legeforening har godkjent kurset med 6 timer for spesialistenes etterutdanning i alle spesialiteter. Kurset egner seg også for sakkyndige i andre helsepersonellkategorier.

Spesialister som er registrert for sakkyndigoppdrag hos oss får tilsendt informasjon om nye kurs.

Kunngjøring av kurs skjer fortløpende i Legeforeningens kurskatalog og på våre nettsider.