Kurs for sakkyndige spesialister

Vi arrangerer kurset "Sakkyndig spesialist for Norsk pasientskadeerstatning".

Program og påmelding

Skriv ut Del 22. juni 2017

Del artikkel på startsiden

Dette er et heldags kurs. Målet er å kvalifisere og motivere spesialister som tar sakkyndigoppdrag for oss.

Temaer for kurset

  • generell orientering om NPE og pasientskadeordningen
  • vilkårene for erstatningsansvar
  • bevis- og årsakslære
  • rollen som sakkyndig for NPE

Den norske legeforening godkjenner kurset som 6 timers valgfritt kurs i alle spesialiteter for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning. Kurset egner seg også for sakkyndige i andre helsepersonellkategorier.

Spesialister som er registrert for sakkyndigoppdrag hos oss får tilsendt informasjon om kurset.

Kunngjøring av planlagte kurs skjer fortløpende i Legeforeningens kurskatalog og på våre nettsider.

Neste kurs avholdes 17. oktober 2017 i Oslo.

Påmeldingsfrist: fredag 6. oktober.