Kurs for sakkyndige spesialister

Vi arrangerer kurset "Sakkyndig spesialist for Norsk pasientskadeerstatning".

Skriv ut Del 14. september 2016

Del artikkel på startsiden

Dette er et heldags kurs. Målet er å kvalifisere og motivere spesialister, som tar sakkyndigoppdrag for oss.

Temaer for kurset

  • generell orientering om NPE og pasientskadeordningen
  • vilkårene for erstatningsansvar
  • bevis- og årsakslære
  • rollen som sakkyndig for NPE

Kurset godkjent av Den norske legeforening som 6 timers valgfritt kurs i alle spesialiteter for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning, men egner seg også for sakkyndige i andre helsepersonellkategorier.

Spesialister som er registrert for sakkyndigoppdrag får tilsendt informasjon om kurset.

Neste kurs planlegges høsten 2017. Kunngjøring av planlagte kurs skjer fortløpende i Legeforeningens kurskatalog og på våre nettsider.