Kurs for sakkyndige spesialister

Vi arrangerer kurset "Sakkyndig spesialist for Norsk pasientskadeerstatning".

Program og påmelding for 2019

Skriv ut Del 17. desember 2018

Del artikkel på startsiden

Dette er et heldagskurs. Målet er å kvalifisere og motivere spesialister som tar sakkyndigoppdrag for oss.

Temaer for kurset

  • generell orientering om NPE og pasientskadeordningen
  • vilkårene for erstatningsansvar
  • bevis- og årsakslære
  • rollen som sakkyndig for NPE

Den norske legeforening har godkjent kurset med 6 timer for spesialistenes etterutdanning i alle spesialiteter. Kurset egner seg også for sakkyndige i andre helsepersonellkategorier.

Spesialister som er registrert for sakkyndigoppdrag hos oss får tilsendt informasjon om nye kurs.

Kunngjøring av kurs skjer fortløpende i Legeforeningens kurskatalog og på våre nettsider. 

Neste kurs
Neste kurs arrangeres 2. april 2019 i Oslo. Påmeldingsfristen er 15. mars 2019.

Se lenker i boksen til høyre for henholdsvis program og påmelding.