Vi søker sakkyndige spesialister

Vi kunngjør nå avtaler om levering av sakkyndigtjenester i flere medisinske spesialiteter. Her finner du nærmere informasjon om anskaffelsen, og oversikt over kunngjorte spesialiteter og avtalevolumer.

Skriv ut Del 24. oktober 2018

Nynorsk versjon

Del artikkel på startsiden

NPE innbyr til anbudskonkurranse om levering av sakkyndigtjenester i flere medisinske spesialiteter.

Sakkyndig spesialist hos NPE

NPE har ca. 90 sakkyndige spesialister (leger, tannleger og sykepleier) som sammen representerer mer enn 30 kliniske spesialiteter. Våre sakkyndige spesialister er tilknyttet på deltid – de fleste gjennom avtaler. Spesialistene er faglig uavhengige. Avtalene regulerer blant annet tjenestevolum og timehonorar, og er inngått etter anbud i tråd med gjeldende anskaffelsesregelverk.

Spesialiteter og behov

Flere av avtalene våre utløper i 2019, og vi har behov for å erstatte disse med nye. I enkelte spesialiteter kunngjøres også ny kapasitet og/eller nye avtaler, blant annet i barnesykdommer, bryst- og endokrinkirurgi, fødselshjelp og kvinnesykdommer, hjertesykdommer, nevrologi, ortopedisk kirurgi, rus- og avhengighetsmedisin og thoraxkirurgi.

  • Se nærmere oversikt over spesialiteter og behov i boksen til høyre.

Konkurransen gjennomføres elektronisk. Nærmere informasjon om oppdragene, avtalene og framgangsmåten framgår av konkurransedokumentene, som er kunngjort på Database for offentlige innkjøp – DOFFIN (se veiledning nedenfor).

  • Tilbudsfrist er tirsdag 20. november 2018 kl. 12.00

Lurer du på noe?

Har du spørsmål kan du rette de til:

Spørsmål knyttet Anskaffelsesprosessen:

  • Innleid konsulent, Øystein Løseth. Telefon: 92 61 77 59

Spørsmål om NPE og spørsmål knyttet til oppdrag og organisering:

  • Fagsjef sakkyndighet, Mads Morten Nøjd. Telefon: 22 99 44 48.

Det kan også sendes inn spørsmål skriftlig via Tendsign etter registrering i systemet (se nedenfor for beskrivelse av hvordan man registrerer). 

Slik får du tilgang til anbudsdokumentene

Konkurransen er kunngjort på Database for offentlige innkjøp – DOFFIN. Se lenke i boksen til høyre.

For å få tilgang til konkurransedokumentene gjør du følgende:

  • Klikk på den blå knappen «Meld interesse» øverst til venstre
  • Velg «Continue» i meldingen som kommer opp.

Du blir da ledet til Tendsign, som er vårt konkurransegjennomføringsverktøy.

Klikk på den oransje knappen «Opprett gratis konto» nederst i skjermbildet, og legg inn den informasjon som forespørres. Når registreringen er fullført vil du bli ledet til konkurransens hjemmeside.

Konkurransegrunnlagene ligger under fanen «Grunnlag», hvorfra dokumentene kan lastes ned ved å klikke på «Samtlige vedlagte dokumenter» til høyre over dokumentoversikten. Tilbud leveres elektronisk ved å fylle ut informasjon og laste opp utfylte dokumenter i fanen «Opprett tilbud».

Det er viktig å lese nøye gjennom alle konkurransedokumentene.