Vi søker sakkyndige spesialister

Vi kunngjør nå avtaler om levering av sakkyndigtjenester i flere medisinske spesialiteter. Her finner du nærmere informasjon om anskaffelsen, og oversikt over kunngjorte spesialiteter og avtalevolumer.

Skriv ut Del 4. desember 2017

Del artikkel på startsiden

NPE innbyr til anbudskonkurranse om levering av sakkyndigtjenester i flere medisinske spesialiteter.

Sakkyndig spesialist hos NPE

NPE har ca. 90 sakkyndige spesialister (leger, tannleger og sykepleier) som sammen representerer ca. 30 kliniske spesialiteter. De fleste av våre sakkyndige spesialister er tilknyttet på deltid gjennom avtaler. Spesialistene er faglig uavhengige. Avtalene regulerer blant annet tjenestevolum og timehonorar, og er inngått etter anbud i tråd med Statens regler for kjøp av varer og tjenester.

Spesialiteter og behov

Flere av avtalene våre utløper, og vi har behov for å erstatte disse med nye. I enkelte spesialiteter kunngjøres også ny kapasitet og/eller nye avtaler, blant annet i barne- og ungdomspsykiatri, hud- og veneriske sykdommer, nyresykdommer, onkologi, ortopedisk kirurgi (fotkirurgi), radiologi og øre-nese-halssykdommer.

  • Se nærmere oversikt over spesialiteter og behov i boksen til høyre.

Konkurransen gjennomføres elektronisk. Nærmere informasjon om oppdragene, avtalene og framgangsmåten framgår av konkurransedokumentene, som er kunngjort på Database for offentlige innkjøp – DOFFIN (se veiledning nedenfor).

  • Tilbudsfrist er mandag 15. januar 2018 kl. 12.00

Lurer du på noe?

Har du spørsmål kan du rette de til:

  • Fagsjef sakkyndighet, Mads Morten Nøjd. Telefon: 22 99 44 48.

Slik får du tilgang til anbudsdokumentene

Konkurransen er kunngjort på Database for offentlige innkjøp – DOFFIN. Se lenke i boksen til høyre.

For å få tilgang til konkurransedokumentene gjør du følgende:

  • Klikk på den blå knappen «Meld interesse» øverst til venstre
  • Velg «Continue» i meldingen som kommer opp.

Du blir da ledet til Tendsign, som er vårt konkurransegjennomføringsverktøy.

Klikk på den oransje knappen «Opprett gratis konto» nederst i skjermbildet, og legg inn den informasjon som forespørres. Når registreringen er fullført vil du bli ledet til konkurransens hjemmeside.

Konkurransegrunnlagene ligger under fanen «Grunnlag», hvorfra dokumentene kan lastes ned ved å klikke på «Samtlige vedlagte dokumenter» til høyre over dokumentoversikten. Tilbud leveres elektronisk ved å fylle ut informasjon og laste opp utfylte dokumenter i fanen «Opprett tilbud».