Vi søker sakkyndige spesialister

Vi kunngjør nå avtaler om levering av sakkyndigtjenester for lege- og tannlegespesialister. Her finner du nærmere informasjon om anskaffelsen, og oversikt over kunngjorte spesialiteter og avtalevolumer.

Skriv ut Nynorsk | English | 4. november 2020

NPE innbyr til anbudskonkurranse om levering av sakkyndigtjenester.

Sakkyndig spesialist hos NPE

NPE har ca. 110 sakkyndige spesialister (leger, tannleger og sykepleier) som sammen representerer mer enn 30 kliniske spesialiteter. Våre sakkyndige spesialister er tilknyttet på deltid – de fleste gjennom avtaler. Spesialistene er faglig uavhengige. Avtalene regulerer blant annet tjenestevolum og timehonorar, og er inngått etter anbud i tråd med gjeldende anskaffelsesregelverk.

Spesialiteter og tilbudsfrist

Flere av avtalene våre utløper i 2021, og vi har behov for å erstatte disse med nye. I enkelte spesialiteter kunngjøres også ny kapasitet/kompetanse, blant annet i radiologi, ortopedisk kirurgi og psykiatri.

Se oversikt over spesialiteter og behov

Konkurransen gjennomføres elektronisk. Nærmere informasjon om oppdragene, avtalene og framgangsmåten framgår av konkurransedokumentene, som er kunngjort på Database for offentlige innkjøp – DOFFIN (se lenke nedenfor).

  • Tilbudsfrist er torsdag 10. desember 2020 kl. 12.00

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om Anskaffelsesprosessen, kontakt:

Har du spørsmål om NPE eller knyttet til oppdrag og organisering, kontakt:

  • Seniorrådgiver, Mads Morten Nøjd.
    E-post: mmn@npe.no Telefon: (+47) 22 99 44 48.

  • Koordinator sakkyndighet, Gro Marie Haugen.
    E-post: gms@npe.no Telefon: (+47) 22 99 46 90

Slik får du tilgang til anbudsdokumentene

Konkurransen er kunngjort på Database for offentlige innkjøp – DOFFIN.

For å få tilgang til konkurransedokumentene gjør du følgende:

  • Klikk på den blå knappen «Meld interesse» øverst til venstre
  • Velg «Continue» i meldingen som kommer opp. Du kommer nå over i konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell, hvor du blant annet kan lese og laste ned anbudsdokumentene.

Levering av tilbud

Når du skal levere tilbud på konkurransen, må du benytte Mercell, som er vårt konkurransegjennomføringsverktøy.

I praksis må du passe på å levere tilbud på riktig delkonkurranse (spesialitet) - dette fordi hver delkontrakt (spesialitet) vurderes og tildeles separat av oppdragsgiver. Hvis du skal levere tilbud på flere delkontrakter, må du levere separate tilbud i hver enkelt delkonkurranse.

Veiledning levere tilbud i konkurranser og delkontrakter med Mercell

Ta kontakt med Mercell på +47 21 01 88 00 hvis du fortsatt er i tvil om hvordan dette gjøres i verktøyet. Vi anbefaler at du starter med tilbudsinnleveringen i god tid før tilbudsfristens utløp da det ikke er mulig å inngi tilbud etter tilbudsfristen.