Statistikk

Her finner du nøkkeltall i pasientskadesakene: mottatte saker og vedtak/utbetalinger fordelt på behandlingssted og medisinske områder.

Skriv ut Nynorsk | English | 2. september 2021

Statistikken vår finner du som nedlastbare pdf-filer i oversikten under. Vi har samlet all statistikk i ett pdf-dokument, og delt statistikken inn i enkelttema.

All statistikk

Statistikken er oppdatert til og med første halvår 2021.